CO2 of koolzuurgas, is het meest bekende broeikasgas. Maar het wordt ook gebruikt in bier, champagne en frisdranken. CO2 ontstaat op verschillende manieren, bij vulkaanuitbarstingen, tijdens afbraak van dode organismen en tijdens het verbranden van hout, olie of gas.

Het gehalte aan CO2 in de atmosfeer is de afgelopen 100 jaar sterk gestegen als gevolg van de enorme toename van het gebruik en het verbranden van steenkool, aardolie en aardgas. Dat is een belangrijke oorzaak van het opwarmen van de atmosfeer.

CO2 als grondstof

Maar CO2 is ook een grondstof. Alle planten, maar ook algen zoals zeewier, gebruiken CO2 uit de lucht om op te groeien. Voor hen is CO2 de belangrijkste voedselbron. Zij leggen CO2 vast in de vorm van biomassa. In kassen wordt dan ook vaak wat extra CO2 geblazen om de plantengroei te bevorderen. 

Planten en algen doen het in het licht

Planten en algen hebben zonlicht nodig om te kunnen groeien. Zonlicht levert de energie die nodig is voor het proces van CO2 vastlegging in planten en algen. Dat proces heet fotosynthese. Het fotosyntheseproces is, energetisch gezien, niet erg efficiënt. Slechts 2-3% van de energie in zonlicht wordt maar vastgelegd in de plant. 

     Schema van fotosynthese  gemaakt door S. Blankevoort
(https://natuurwijzer.naturalis.nl/media/1222)

Bacteriën kunnen het ook in het donker

Maar er zijn bacteriën die in ook het donker CO2 kunnen vastleggen. De energie die ze daar voor nodig hebben kunnen ze o.a. uit waterstof (H2) halen.  Op die manier maken ze allerlei interessante producten. En die producten kunnen weer als grondstof voor de industrie dienen. 

De H2 kan gemaakt worden door water te splitsen in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit. En elektriciteit kan o.a. worden gemaakt met zonnepanelen. Het gehele proces via de keten zonlicht ->elektriciteit-> H2 -> bacterieproducten is energetisch gezien veel efficiënter dan het proces in planten.

Zerofoss gaat de eigenschappen van deze bacteriën gebruiken om fossiel-vrije grondstoffen te maken.