Op dit moment komen heel veel grondstoffen voor de (chemische) industrie uit fossiele bron.

Neem bijvoorbeeld de grondstoffen voor het maken van nylon en plastic, Die komen bijna allemaal uit aardolieproducten. Maar ook vele medicijnen hebben fossiele grondstof als basis. Al deze grondstoffen hebben één belangrijke overeenkomst: ze bestaan uit eenvoudige organische moleculen.

In een wereld  waarin we geen gebruik meer maken van fossiele bronnen, moeten er ook alternatieven zijn voor de grondstoffen die nu nog uit fossiele bronnen komen. 

 

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:

1. Grondstoffen die biomassa als oorsprong hebben

2. Grondstoffen die CO2 als oorsprong hebben