Wat is een Transitie

Een transitie is letterlijk: een overgang. Hier wordt bedoeld de overgang van de ene situatie naar de andere op het gebied van gebruik van energie en grondstoffen.

In de Energietransitie gaan we van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie.

In de Grondstoftransitie gaan we in plaats van fossiele grondstoffen  Zerofoss grondstoffen gebruiken. Voor Zerofoss grondstoffen zijn geen fossiele bronnen nodig.